Sårbehandlingsstöd
genom hela sårläkningen


Genom att delta i vårt sårbehandlingsprogram får ni såväl praktiskt som teoretiskt stöd när ni behöver det.

Vill ni förbättra sårbehandlingen samtidigt som
ni sparar tid och pengar?

Svårläkta sår är en utmaning

Svårläkta sår är inte bara en kostnad för vårdgivarna och samhället utan ger också patienten ett stort lidande i form att nedsatt livskvalitet.

PATIENTER

Smärtsam och sämre livskvalité för patienterna.

VÅRDPERSONAL

Svårläkta sår skapar frustration hos vårdpersonalen och en känsla av otillräcklighet.

VÅRDGIVARE

Onödigt höga kostnader för vårdgivare relaterat till materialförbrukning, personalens tid och transporter

SAMHÄLLE

Antibiotikaresistensen, stora resursbehov och höga kostnader för samhället

Följ sårens utveckling


Följ sårets utveckling genom att ta kort vid varje omläggning direkt i appen. Bilderna i patientprofilen ger dig en snabb överblick av sårets utveckling och du kan enkelt lägga till fler sår under samma patientprofil.

Få möjligheten att kunna följa flera sår samtidigt. Allt hålls samlat i patientprofilen och därmed är alla sår samlade på ett ställe.

Information till enhetschefer med
en enkel översikt


Se antal aktiva patienter med sår på webb-instrumentpanelen och följ utvecklingen över tid.

Instrumentpanelen visar även antalet nytillkomna och läkta sår samt enhetens genomsnittliga omläggningsfrekvens per vecka. Genom att följa enhetens utveckling synliggörs problemområden och riktade förbättringsinsatser kan sättas in.

Gå med du också


Vi hjälper sjuksköterskor varje dag i deras arbete med sårbehandling

Sofia Gustafsson

Enhetschef, Vänersborg Kommun


"OneWound-programmet tillsammans med OneMed har försett sjuksköterskorna med ett riktigt bra verktyg! Vi har minskat onödigt lidande för våra patienter med svårläkta sår."

Kerstin Severien

Leg. Sjuksköterska I Hemsjukvården, Nybro


“OneWound-appen från OneMed är ett fantastiskt verktyg för att behandla sår i hemmet. Vi har sällan möjlighet att konsultera experter och tack vare OneWound-appen kan vi tillhandahålla våra patienter med en förstklassig behandlingsplan!”

Annelie

Leg. Sjuksköterska i Hemsjukvården, Ale


“Med OneWound-appen får vi omedelbar feedback och får även en bättre överblick på såren och dess förändring.”

Gå med du också