OneWound – Ett komplett arbetsverktyg för sårbehandling

Genom vårt sårprogram och appen OneWound får användaren ökade kunskaper inom sårbehandling och stöd på ett strukturerat och enkelt sätt. Via chattfunktionen ges även möjlighet till snabb och professionell kontakt med erfarna sjuksköterskor med specialist kunskaper inom sår och som guidar till rätt utredning och val av behandling igenom hela sårläkningsprocessen.

Se vår film för en snabb överblick på hur OneWound fungerar

HUR FUNGERAR DET?

Vill ni förbättra sårbehandlingen samtidigt som ni sparar tid och pengar?

JA, FÖRKLARA MER  NEJ, VI GÖR ALLT PERFEKT

Svårläkta sår är en utmaning

Svårläkta sår är inte bara en kostnad för vårdgivarna och samhället utan ger också patienten ett stort lidande i form att nedsatt livskvalitet.

PATIENTER Smärtsam och sämre livskvalité för patienterna.
VÅRDPERSONAL Svårläkta sår skapar frustration hos vårdpersonalen och en känsla av otillräcklighet.
VÅRDGIVARE Onödigt höga kostnader för vårdgivare relaterat till materialförbrukning, personalens tid och transporter
SAMHÄLLE Antibiotikaresistensen, stora resursbehov och höga kostnader för samhället

Följ sårens utveckling

Följ sårets utveckling genom att ta kort vid varje omläggning direkt i appen. Bilderna i patientprofilen ger dig en snabb överblick av sårets utveckling och du kan enkelt lägga till fler sår under samma patientprofil.

Få möjligheten att kunna följa flera sår samtidigt. Allt hålls samlat i patientprofilen och därmed är alla sår samlade på ett ställe.

Information till enhetschefer med en enkel översikt

Se antal aktiva patienter med sår på webb-instrumentpanelen och följ utvecklingen över tid.

Instrumentpanelen visar även antalet nytillkomna och läkta sår samt enhetens genomsnittliga omläggningsfrekvens per vecka. Genom att följa enhetens utveckling synliggörs problemområden och riktade förbättringsinsatser kan sättas in.

Gå med du också

Vi hjälper sjuksköterskor varje dag i deras arbete med sårbehandling

"OneWound-programmet tillsammans med OneMed har försett sjuksköterskorna med ett riktigt bra verktyg! Vi har minskat onödigt lidande för våra patienter med svårläkta sår."

Sofia Gustafsson
Enhetschef, Vänersborg Kommun

 

“OneWound-appen från OneMed är ett fantastiskt verktyg för att behandla sår i hemmet. Vi har sällan möjlighet att konsultera experter och tack vare OneWound-appen kan vi tillhandahålla våra patienter med en förstklassig behandlingsplan!”

Kerstin Severien
Leg. Sjuksköterska I Hemsjukvården, Nybro


“Med OneWound-appen får vi omedelbar feedback och får även en bättre överblick på såren och dess förändring.”

Annelie Reimertzc
Leg. Sjuksköterska i Hemsjukvården, Ale


Gå med du också

GÅ MED NU