OneWound - Vårt sårbehandlingsprogram

Vårt program består av teoretisk utbildning och praktisk träning för att ge ett kunskapslyft till vårdpersonal som arbetar med sårbehandling. Vi arbetar tillsammans med dig och dina patienter och stöttar dig genom hela processen, från att besluta om rätt behandling till att följa sårläkningsprocessen tills såret är läkt. Programmet leds av våra sårbehandlingsexperter som kommer att vara på plats för teoretiska utbildningstillfällen och till att vara behjälplig till den digitala plattformen, OneWound, för kontinuerlig kunskapsdelning och stöd.

Vi levererar till vårdsektorn

OneMed är en stor leverantör av premium medicinska tjänster & leveranser till vårdgivare. OneMed visar vägen inom sårbehandling och har ett uppdrag att öka kvalitén och samtidigt sänka totalkostnaden för sårbehandling genom vårt program OneWound.

Maria, sårbehandlingsexperten bakom OneWound


Maria har +15 års erfarenhet av att arbeta inom sårbehandling och har genom åren känt det ökande intresset för området.

Studier visar, cirka 2 miljoner människor i Europa lider av svårläkta sår. Förutom stort lidande för varje enskild patient tar såren upp mer än 40% av sjukskötersketiden i hemsjukvården. Detta kan göras bättre och har motiverat Maria att utveckla OneMeds sårbehandlingsprogram som utbildar sjuksköterskor i hur man strukturerat behandlar svårläkta sår.

Vi arbetar genom att fokusera på individanpassad behandling och inkludera alla parametrar i sårbehandlingen. En välinformerad patient som är delaktig och införstådd har betydligt bättre förutsättningar till läkning. Vårdpersonalen och patienten skall om möjligt uppleva samma mål.

Vårt team

Maria Käll
Leg. Sjuksköterska/
Vårdutvecklingschef
maria.kall@onemed.com
+46(0)72-547 27 70
Lisa Tyrsing
Leg. Sjuksköterska/
Vårdutvecklare
lisa.tyrsing@onemed.com
+46(0)72-727 79 01
Johanna Wang
Leg. Sjuksköterska/
Vårdutvecklare
johanna.wang@onemed.com
+46(0)73-84364 83
Marie Tegenstrand
Leg. Sjuksköterska/
Vårdutvecklare
marie.tegenstrand@onemed.com

Gå med du också

GÅ MED NU