OneWound - Vårt sårbehandlingsprogram


Vårt program består av teoretisk utbildning och praktisk träning för att ge ett kunskapslyft till vårdpersonal som arbetar med sårbehandling. Vi arbetar tillsammans med dig och dina patienter och stöttar dig genom hela processen, från att besluta om rätt behandling till att följa sårläkningsprocessen tills såret är läkt. Programmet leds av våra sårbehandlingsexperter som kommer att vara på plats för teoretiska utbildningstillfällen och till att vara behjälplig till den digitala plattformen, OneWound, för kontinuerlig kunskapsdelning och stöd.

Group 220@1x.png

Vi levererar till
vårdsektorn

OneMed är en stor leverantör av premium medicinska tjänster & leveranser till vårdgivare. OneMed visar vägen inom sårbehandling och har ett uppdrag att öka kvalitén och samtidigt sänka totalkostnaden för sårbehandling genom vårt program OneWound.

Maria,
sårbehandlingsexperten
bakom OneWound


Maria har +15 års erfarenhet av att arbeta inom sårbehandling och har genom åren känt det ökande intresset för området.

Studier visar, cirka 2 miljoner människor i Europa lider av svårläkta sår. Förutom stort lidande för varje enskild patient tar såren upp mer än 40% av sjukskötersketiden i hemsjukvården. Detta kan göras bättre och har motiverat Maria att utveckla OneMeds sårbehandlingsprogram som utbildar sjuksköterskor i hur man strukturerat behandlar svårläkta sår.

Vi arbetar genom att fokusera på individanpassad behandling och inkludera alla parametrar i sårbehandlingen. En välinformerad patient som är delaktig och införstådd har betydligt bättre förutsättningar till läkning. Vårdpersonalen och patienten skall om möjligt uppleva samma mål.

Slice, person 1 maria.png

Vårt team

Maria Käll

Leg. Sjuksköterska/
Vårdutvecklingschef
maria.kall@onemed.com
+46(0)72-547 27 70

Lisa Tyrsing

Leg. Sjuksköterska/
Vårdutvecklare
lisa.tyrsing@onemed.com
+46(0)72-727 79 01

Håkan Gustafsson

Leg. Sjuksköterska/
Vårdutvecklare
hakan.gustafsson@onemed.com
+46(0)73-201 65 30

Johanna Wang

Leg. Sjuksköterska/
Vårdutvecklare
johanna.wang@onemed.com
+46(0)73-84364 83

Gå med du också