Hemsjukvård

Lyft och stärk personalen på din enhet för att kunna ge en förbättrad sårbehandling

Iphones+mac group.png
”Stärkt i min yrkesroll, ökad kunskap. Att ha någon att bolla med är extra viktigt i hemsjukvården eftersom man ofta är ensam. Bra och snabb återkoppling . Bra med materialbibliotek om man själv vill kolla om man tänker rätt i materialväg”
Anneli Reimertz - Leg. Sjuksköterska i Hemsjukvården, Ale

Få en översikt av alla era patienter med sår och följ utvecklingen hur era insatser lönar sig

Instrumentpanelen ger dig en tydlig översikt över
samtliga patienter med sår på ett ställe, och
gör det enkelt att följa deras utveckling.

Instrumentpanelen bidrar också till att du kan följa antal sår, omläggningsfrekvens samt se sårdiagnoser som gör det tydligt och enkelt att se effekten och resultatet av programmet.
Group 263.png
slice, angled phone with bubbles comming out.png

Ge din enhet
tillgång till expertkunskaper

Genom att få råd och stöd från sårbehandlingsexperter
om kvalitetsbaserad behandling, kan vi tillsammans läka sår snabbare. Detta bidrar till en bättre ekonomi.

Gå med som andra kommuner och leverera en kvalitetsäkrad sårbehandling

Hälsocentraler

Leverera en kvalitetssäkrad sårbehandling

Slice, multiple phones.png
” Sårbehandling är komplexa och det är alltid bra med nya kunskaper.”
Anna Engebretsen Selander - Distriktssköterska Hudiksvall Din Hälsocentral
slice, phone with speech bubbles.png

Utöka teamets
sårbehandlingskunskaper
med expertstöd direkt i appen

• Ge en kvalitetsbaserad behandling med hjälp från sårexperter direkt i chatten.

• Försäkra dig om att material används korrekt genom vårt materialbibliotek

Genom att arbeta kvalitetsbaserat och genom att välja rätt material utifrån sårstatus, så sparar man både tid och pengar

Genom att välja en individanpassad behandling och
produktval har vårt program visat sig minska
kostnaderna med mer än 50% inom
kategorierna; personal, material och
transport
Group 270 (1).png

Gå med som andra hälsocentraler och leverera en kvalitetsäkrad sårbehandling

Sjukhus

Säkerställ kontinuiteten i behandlingen av svårläkta sår och minska arbetsbelastningen för hälso- och sjukvårdspersonalen

Slice, multiple phones.png
“OneWound-programmet tillsammans med OneMed har försett sjuksköterskorna med ett riktigt bra verktyg! Vi har minskat onödigt lidande för våra patienter med svårläkta sår.”
Anna Karin Brask - Enhetschef i hemsjukvården, Ale kommun
Group 262.png

Gör det möjligt för all hälso- och sjukvårdspersonal att kunna utföra en kvalitetssäkrad och strukturerad sårbehandling

Med patientens behandlingsplan i OneWound kan sårläkningsprocessen enkelt delas mellan involverad vårdpersonal.

De får alla tillgång till funktioner som:

• Expertstöd för att guida dig i sårbehandling

• Bedöma läknings progressen genom att jämföra de senaste bilderna

Ett verktyg för hälso-och sjukvårdspersonal inom er enhet

Genom att få stöd och råd av sårbehandlingsexperter på en adekvat behandling samt att enkelt kunna följa utvecklingen av sårbehandlingen, så kan vi tillsammans läka såren snabbare.

I appen finns ett omfattande materialbibliotek med informations- och instruktionsvideor på allt material.
Phone with speach bubbles.png
Group 270.png

Minska arbetsbelastningen

Genom att ha en tydlig struktur i sårbehandlingen har vårt program visat sig minska kostnaderna avsevärt. Att minska omläggningsfrekvensen och att säkerställa en individanpassad behandling ger en besparing både inom materialkostnader och personaltid.

Gå med nu för att leverera en
kvalitetsäkrad sårbehandling