Ditt smarta sårbehandlings stöd

Med hjälp av artificiell intelligens och sårexperter, bidrar OneWound-programmet med kunskap till vårdpersonalen i deras arbete med sårbedömning och behandling av svårläkta sår

Group 171.png

OneWound Sårbehandlings app

OneWound ger hälso- och sjukvårdspersonal tillgång till expertkunskaper direkt i deras telefoner

Få råd från en expert via chatt


Med hjälp av chattfunktionen i patientprofilen, kan du få råd från en expert direkt. Genom att lägga till såret du vill diskutera till chatten, kan du ställa frågor och få en individanpassad behandlingsplan för just det aktuella såret.

Phone with speach bubbles.png
Group 260.png

Få en snabbare läkning med en individanpassad behandlingsplan


Du fyller i patientens sårhistorik med några enkla steg så att sårexperterna kan vara behjälpliga med en individanpassad behandlingsplan.

Du beskriver sedan hur såret behandlas i dagsläget med information om eventuell debridering, vilka sårmaterial du använder samt om kompression används.

Detta kommer att vara till hjälp för sårexperterna som sedan kan ge dig rekommendationer om hur du kan utveckla dina omläggningsstrategier

Följ utvecklingen av dina patienters sår


Följ sårets utveckling genom att ta kort vid varje omläggning direkt i appen.

Bilderna i patientprofilen ger dig en snabb överblick av sårets utveckling och du kan enkelt lägga till fler sår under samma patientprofil.

När sårbehandlingen är avslutad markerar du såret som läkt.
Wound phones.png

Designad av sjuksköterskor, tillsammans med sjuksköterskor, för att hålla det relevant och enkelt.

En plattform som ger dig möjlighet att följa utvecklingen av dina patienter med sår.

Dela patientprofiler
med kollegor

Skicka sårbilder och patientprofiler till din
dator

OneWound översikt Administratör

Empowering Unit Managers anytime, anywhere with easy connections to multiple app’s

Få en tydlig överblick på din enhet

Följ alla patienter med sår på er enhet.
Sätt ett gemensamt mål för antal omläggningar per vecka och följ utvecklingen till att nå detta mål.

Jämför och följ utvecklingen gällande antal
patienter med sår
Använd statistik för ett datadrivet beslutsfattande.
Group 170 (3).png
Group 208 (1).png

Tydlig överblick på utvecklingen

Ett enkelt stapeldiagram ger dig en tydlig översikt hur utvecklingen sker över tid med:

• Antal nya patienter
• Antal pågående patienter med sår
• Antal sår som är läkta

Stapeldiagrammet gör det lätt att jämföra antal och följa utvecklingen

Gå med du också