Sårteamet

Sårteamet består av leg. sjuksköterskor/distriktssköterskor med vidareutbildning inom:

  • avancerad sårbehandling
  • diabetes
  • smärta och smärtbehandling
  • avancerad vård i hemmet
  • handledning.

Vårt huvudsakliga mål är att förbättra kunskaperna inom området sår och öka kvalitén för patienterna med svårläkta sår. För att optimera och kvalitetssäkra verksamheter som arbetar med sårbehandling erbjuder vi olika lösningar.

OneWound är ett arbetsverktyg och en digital plattform som är utvecklad för att underlätta för verksamheter att arbeta strukturerat, evidensbaserat och med patienten i fokus.

Användning av appen leder till sänkta totalkostnader för verksamheten, minskad användning av antibiotika, frigör värdefull tid för personalen och snabbare läkningstid. För att få tillgång till appen OneWound tecknas ett abonnemang där kostnaden ställs utifrån enhetens storlek. Onewound kan implementeras i samtliga verksamheter där man arbetar med sårbehandling.

Nätverksträffar sker 1 gång per månad för samtliga användare av Onewound. Nätverksträffarna syftar till fördjupade kunskaper inom sårbehandling och är en plattform för att utbyta kunskaper och erfarenheter.
Sårprogrammet är en komplett utformad lösning där det ingår utbildningar, patientbesök, appen OneWound, förrådsstruktur och optimering av förband utifrån avtal samt resultatredovisning som påvisar sänkta totalkostnader och konkreta förbättringar av vårdkvalitén.

Utbildningar finns som fristående tjänster och kan bokas separat. Det finns flera olika nivåer på utbildningarna som kan anpassas utifrån just ert önskemål och behov.

Vi levererar till vårdsektorn

OneMed är en stor leverantör av premium medicinska tjänster & leveranser till vårdgivare. OneMed visar vägen inom sårbehandling och har ett uppdrag att öka kvalitén och samtidigt sänka totalkostnaden för sårbehandling genom vårt program OneWound.

Maria, sårbehandlingsexperten bakom OneWound


Maria har +15 års erfarenhet av att arbeta inom sårbehandling och har genom åren känt det ökande intresset för området.

Studier visar, cirka 2 miljoner människor i Europa lider av svårläkta sår. Förutom stort lidande för varje enskild patient tar såren upp mer än 40% av sjukskötersketiden i hemsjukvården. Detta kan göras bättre och har motiverat Maria att utveckla OneMeds sårbehandlingsprogram som utbildar sjuksköterskor i hur man strukturerat behandlar svårläkta sår.

Vi arbetar genom att fokusera på individanpassad behandling och inkludera alla parametrar i sårbehandlingen. En välinformerad patient som är delaktig och införstådd har betydligt bättre förutsättningar till läkning. Vårdpersonalen och patienten skall om möjligt uppleva samma mål.

Vårt team

Maria Käll
Leg. Sjuksköterska/
Vårdutvecklingschef
maria.kall@onemed.com
+46(0)72-547 27 70
Lisa Tyrsing
Leg. Sjuksköterska/
Vårdutvecklare
lisa.tyrsing@onemed.com
+46(0)72-727 79 01
Johanna Wang
Leg. Sjuksköterska/
Vårdutvecklare
johanna.wang@onemed.com
+46(0)73-84364 83

Marie Tegenstrand
Leg. Sjuksköterska/
Vårdutvecklare
marie.tegenstrand@onemed.com

+46(0)73-2016530

 

Gå med du också

GÅ MED NU