Mihin hoitoyksikköön liittyen haluat lisätietoja?

Kotihoito

Tue ja kannusta yksikkösi hoitotyöntekijöitä toteuttamaan vaikuttavuusperusteista haavanhoitoa.

 

”Olen vahvistanut osaamistani ja saanut lisää tietoa. Asioiden pohtiminen yhdessä jonkun kanssa on erityisen tärkeää kotisairaanhoidossa, koska hoitaja työskentelee usein yksin. Saat hyvää palautetta nopeasti. Materiaalikirjasto toimii hyvin tukena, jos haluat tarkistaa ovatko ajattelemasi materiaalivalinnat oikeanlaisia.”

Anneli Reimertz – Sairaahoitaja, kotisairaahoito, Ale

Saat yleiskuvan kaikista yksikkönne haavapotilaista ja voit seurata hoitokäytänteiden vaikutuksia

Näet kaikkien haavapotilaiden tilanteen selkeästi yhdessä näkymässä, mikä helpottaa heidän tilanteensa seuraamista.

Yhteenvetonäkymä auttaa myös seuraamaan haavojen lukumäärää sekä sidosvaihtotiheyttä ja näet haavadiagnoosit. Nämä tekevät koulutuskokonaisuuden vaikutuksista ja tuloksista selkeitä ja helposti tulkittavia.

Anna yksiköllesi pääsy asiantuntijatietoon

Saamalla neuvoja ja tukea haavanhoidon asiantuntijoilta haavalähtöisen hoidon toteuttamiseen voimme yhdessä parantaa haavat nopeammin. Tämä heijastuu myös kokonaiskustannuksiin.

Liity muiden kuntien joukkoon toteuttamaan vaikuttavuusperusteista haavanhoitoa

TULE MUKAAN NYT

Terveyskeskukset

Toteuta vaikuttavuusperusteista haavanhoitoa ja lisää kustannustehokkuutta

”Haavanhoito on moninaista ja on aina hyvä saada uutta tietoa.”

Anna Engebretsen Selander – Terveydenhoitaja, Hudiksvall Din Hälsocentral


Lisää hoitotiimin haavanhoidon osaamista sovelluksen kautta saatavalla asiantuntija-avulla

  • Toteuta vaikuttavuusperusteista haavanhoitoa asiantuntijoilta chatissa saatavan tuen avulla.

  • Löydät materiaalikirjastosta tietoja tuotteiden käyttöön liittyen.

Työskentelemällä vaikuttavuusperusteisesti ja valitsemalla hoitotuotteet haavalähtöisesti säästät sekä aikaa että rahaa

Koulutuksemme aikana toteutetun yksilöllisen hoidon ja haavalähtöisten tuotevalintojen avulla on voitu vähentää kuluja yli 50 prosentilla henkilöstö-, tuote- ja matkakustannuksissa.

Liity mukaan muiden terveyskeskusten tavoin toteuttamaan vaikuttavuusperusteista haavanhoitoa

TULE MUKAAN NYT

Osastot

Varmista vaikeasti paranevien haavojen hoidon jatkuvuus ja kevennä terveydenhuollon ammattilaisten työkuormitusta.

"OneWound-koulutuskokonaisuus yhdessä OneMedin kanssa on antanut hoitajille todella hyviä työkaluja! Olemme vähentäneet potilaidemme vaikeasti paraneviin haavoihin liittyvää tarpeetonta kärsimystä.”

Anna Karin Brask – kotisairaanhoidon yksikön johtaja, Alen kunta


Antaa kaikille terveydenhuollon ammattilaisille mahdollisuuden toteuttaa laadukasta haavanhoitoa yhteneväisiä hoitokäytänteitä noudattaen

Kun potilaan hoitosuunnitelma on OneWound-sovelluksessa, voidaan haavan paranemistilanne jakaa helposti kaikkien mukana olevien hoitajien kesken.

He kaikki pääsevät käyttämään ominaisuuksia, kuten:

  • Asiantuntijatuki, joka opastaa haavanhoidossa

  • Arvioimaan paranemisen edistymistä vertailemalla haavakuvia

Yksikkönne terveydenhuollon ammattilaisten työkalu

Saamalla haavanhoidon asiantuntijoilta tukea ja neuvoja oikeanlaisesta hoidosta ja pystymällä seuraamaan haavan paranemisen edistymistä, voimme yhdessä parantaa haavat nopeammin.

Sovellus sisältää laajan materiaalikirjaston, jossa on tietoa ja opetusvideoita haavanhoitoon liittyvistä tuotteista.

Vähennä työn kuormittavuutta

Haavanhoitoon muodostuvan selkeän rakenteen myötä koulutuskokonaisuutemme avulla kustannuksia on voitu vähentää merkittävästi. Sidosvaihtovälien pidentäminen ja yksilöllisen hoidon toteutumisen varmistaminen säästävät sekä tuotekustannuksia että henkilökunnan työaikaa.

Liity mukaan toteuttamaan vaikuttavuusperusteista haavanhoitoa

TULE MUKAAN NYT