Kysymyksiä ja vastauksia

Mikä OneWound on?

OneWound on työkalu, jonka tarkoituksena on auttaa terveydenhuollon ammattilaisia haavojen hoidossa. OneWoundin käytön tavoite on lyhentää haavojen paranemisaikaa ja vähentää antibioottien käyttöä. OneWound toimitetaan sovelluksen muodossa, jonka voi ladata AppStoresta ja Google Playsta.

OneMedin haavanhoidon asiantuntijat voivat seurata ja arvioida haavan paranemista, kun otat kuvan potilaan haavasta jokaisella haavanhoitokerralla. Voit olla vuorovaikutuksessa ja saada neuvoja haavanhoidon asiantuntijoilta kirjoittamalla heille sovelluksen chat-osiossa. OneWound ei ole potilastietojärjestelmä eikä kirjaamistyökalu. Hoidon tarjoaja on vastuussa hoidosta, joka tapahtuu OneWoundin käytön seurauksena, koska sovellus on vain työkalu.

Ei, sovellus ei toimi ilman wifi- tai mobiiliyhteyttä internetiin, koska se tarvitsee pääsyn tietokantaan tietojen jakamisen mahdollistamiseksi sovellusalustalla.

OneWoundin käyttö edellyttää, että hoidon tarjoajalla (asiakkaalla) on OneMedin kanssa sopimus sovelluksen käytöstä. Hoidon tarjoajan yhteyshenkilö ilmoittaa OneMedille henkilöt, joiden tulee saada pääsy OneWoundiin. Tämän jälkeen OneMed luo käyttäjätilit.

Ei, sovellus tallentaa kuvat vain haavassa tapahtuvien muutosten seurannan ja hoitajien välisen tiedon jakamisen helpottamiseksi.

OneWound-sovellus voi antaa ehdotuksia säärihaavojen tulehdusreaktion ja infektion arvioimiseksi, mutta ei muun tyyppisten haavojen.

Kyllä, se voi antaa ehdotuksia säärihaavojen arvioimiseksi ja hoitamiseksi, mutta ei määritä diagnoosia.

Lisätietoa henkilötietojen käsittelystä OneWoundissa

OneMed käsittelee käyttäjien, ts. terveydenhuollon ammattilaisten, henkilötietoja. Käsiteltäviä henkilötietoja ovat:

  • Nimi
  • Sähköpostiosoite
  • Puhelinnumero

OneMed käsittelee henkilötietoja tunnistaakseen käyttäjän hänen kirjautuessaan sisään sovellukseen, varmistaakseen käyttäjällä olevan oikeus käyttää ohjelmistoa, ollakseen yhteydessä käyttäjään saadakseen palautetta ohjelmistosta ja informoidakseen ohjelmiston toimintojen parannuksista sekä markkinoidakseen ohjelmiston uusia toimintoja ja palveluja. OneMed ei käytä henkilötietoja muihin kuin näihin tarkoituksiin.


Hoidon tarjoaja, ts. asiakas, on käyttäjien henkilötietojen rekisterinpitäjä.

Ei, OneWoundissa ei käsitellä potilaiden henkilötietoja, ainoastaan käyttäjien ts. terveydenhuollon ammattilaisten henkilötietoja käsitellään.

Kyllä, OneMedin arvion mukaan henkilötietojen käsittelijää koskeva sopimus tarvitaan. OneMed tarjoaa käytettäväksi henkilötietojen käsittelijää koskevaa sopimusta, joka on lähes identtinen SKR:n (Sveriges Kommuner och Regioner, Ruotsin kunta- ja alueyhdistys) käyttämän sopimuksen kanssa.

Henkilötietoja käsitellään niin kauan kuin OneMedin ja rekisterinpitäjän välillä on sopimus.

Henkilötietojen poistaminen tapahtuu järjestelmänvalvojan oikeudet omaavien OneMedin työntekijöiden toimesta.

Henkilötiedot tallennetaan palvelimen tietokantaan. Palvelin sijaitsee EU:n sisällä, joten henkilötietoja ei käsitellä EU:n / ETA:n ulkopuolella.

OneWoundin käyttö edellyttää, että hoidon tarjoajalla eli asiakkaalla on OneMedin kanssa sopimus sovelluksen käytöstä. Hoidon tarjoajan yhteyshenkilö ilmoittaa OneMedille henkilöt, joiden tulee saada pääsy OneWoundiin. Tämän jälkeen OneMed luo käyttäjätilit.

Muuta tietoa

Käyttäjät, ts. terveydenhuollon ammattilaiset, ovat lain mukaan vastuussa potilaan tunnistamisesta. Potilaan tunnistamista nimikirjainten ja syntymävuoden sekä aikaisemman haavaan liittyvän tiedon avulla pidetään haavanhoidon yhteydessä riittävän luotettavana menetelmänä.

Et voi allekirjoittaa tai lukita tietoja OneWoundissa. Käyttäjä on vastuussa hoidon ja muiden toimenpiteiden kirjaamisesta hoitoyksikön käytössä olevaan potilastietojärjestelmään.

Tilastoja tuotetaan mm. haavan paranemisajasta. Tilastot eivät sisällä henkilötietoja.

Ei, OneWound ei tue tämäntyyppistä ominaisuutta.

Ei, OneWound ei tue tämäntyyppistä ominaisuutta.

Kyllä, OneWound on CE-merkitty.

Tule mukaan

TULE MUKAAN NYT